تعمیر و تست شیرهای کنترلی


تعمیر و تست شیرهای کنترلی

     این شرکت با بهره مندی از نیروهای متخصص و تجهیزات مورد نیاز، کلیه شیرهای کنترلی را تعمیر و قطعات معیوب آن را تولید می نماید.
      لازم به ذکر است این شیرها پس از انجام تعمیرات طبق استاندارد ANSI-FCI 70-2 تست می گردند.


پروژه ها:
1- تعمیر و تست شیر کنترلی آنتی سرج ماکولد سایز 12 اینچ کلاس 600 -  منطقه 5 عملیات انتقال گاز ایران
2- تعمیر و تست 2 عدد شیر کنترلی آنتی سرج ماکولد سایز 10 اینچ کلاس 900 - شرکت بهره برداری نفت وگاز زاگرس جنوبی - منطقه عملیاتی نار و کنگان
3- تعمیر و تست شیر کنترلی Masoneilan سایز 4 اینچ کلاس 600 - منطقه 2 عملیات انتقال گاز ایران
4- تعمیر و تست شیر کنترلی Fisher سایز 4 اینچ کلاس 600 - منطقه 2 عملیات انتقال گاز ایران
5- تعمیر و تست شیر کنترلی Weir سایز 3 اینچ کلاس 600 - منطقه 10 عملیات انتقال گاز ایران