(Control Valve (Ball


 (Control Valve (Ball 

    همان گونه که از نام این نوع شیرآلات مشخص است، شکل Plug این شیرها به صورت یک قطعه توپی می باشد. در واقع وظیفه اصلی این قطعه، تنظیم جریان است. روی این قطعه سوراخ ها یا شیاری برای عبور جریان سیال وجود دارد. هنگامی که این شیار یا سوراخ ها در مسیر جریان سیال قرار می گیرند، شیر درحالت باز قرار می گیرد.
   سطح قطعه Ball این شیرها را معمولا لایه ای از کروم جهت دوام بیشتر در مقابل سایش و خوردگی تشکیل می دهد.
 
پروژه های انجام شده:       
1- طراحی و تولید شیر کنترلی Main سوخت توربین زیمنس SGT 600 - شرکت انتقال گاز ایران
2- طراحی و تولید شیر کنترلی Primary سوخت توربین زیمنس SGT 600 - شرکت انتقال گاز ایران
3- تولید Packing  شیر کنترلی  Main سوخت توربین زیمنس - شرکت انتقال گاز ایران
4- تولید Packing  شیر کنترلی سوخت توربین نئوپیگنون - شرکت انتقال گاز ایران