شیرهای ایمنی و اطمینان


شیرهای ایمنی و اطمینان
 
   شیرهای ایمنی و اطمینان نوعی از شیرها می باشند که به صورت دستی تنظیم شده و در صورت بالا رفتن فشار سیستم از مقدار تنظیم شده، به صورت خودکار عمل کرده و فشار اضافی را تخلیه می نمایند. این شیرها پس از تخلیه کامل، مجددا در فشاری پایین تر تنظیم شده و مسیر جریان را می بندد.
 
   این نوع شیرها معمولا به 3 دسته تقسیم می گردند:
1. شیرهای ایمنی(safety valve): که برای کنترل فشار سیالات گازی به کار می روند.
2. شیرهای اطمینان(Relief valve): که برای کنترل فشار سیالات مایع به کار می روند.
3. شیرهای ایمنی-اطمینان(Safety-Relief valve): که برای کنترل جریانات دو فازی گاز-مایع به کار می روند.
 
   از مهمترین اجزای شیرهای ایمنی می توان به Body, Seat, Nozzle, Spring ,Bellows اشاره کرد.
از معایب اصلی شیرهای ایمنی امکان خرابی و عمل نکردن آن ها در شرایط اضطراری می باشد. به طور معمول
شیرهای ایمنی را با گاز نیتروژن و شیرهای اطمینان را با آب تست می نمایند.
 
 
پروژه های تولید:     
1- تولید قطعات شیرهای ایمنی - منطقه 5 عملیات انتقال گاز ایران
2- تولید قطعات شیرهای ایمنی - منطقه 2 عملیات انتقال گاز ایران