تعمیر و تست 2 عدد شیر کنترلی ماکولد سایز 10 اینچ کلاس 900 – شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی- منطقه عملیاتی نار و کنگان


تعمیر و تست 2 عدد شیر کنترلی ماکولد سایز 10 اینچ کلاس 900 شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی- منطقه عملیاتی نار و کنگان
 
       تعمیر و تست 2 عدد شیر کنترلی آنتی سرج ماکولد سایز "10، کلاس 900 مربوط به شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی (منطقه عملیاتی نار و کنگان) در تاریخ 94/07/25 در کمترین زمان ممکن انجام گردید.
     به علت خوردگی، سایش و ورود پلیسه از خط لوله اصلی تمام سیل رینگ ها و سطح داخلی Cage آسیب دیده که این امر موجب نشتی گردیده بود.
     این شیر کنترلی پس از مونتاژ در حضور بازرس کارفرما با فشار 10 بار Gas Test  و با فشار 100 بار Shell Test و Seat Test گردید.