تعمیر و تست شیرهای ایمنی و اطمینان – شرکت انتقال گاز ایران

 
تعمیر و تست شیرهای ایمنی و اطمینان – شرکت انتقال گاز ایران
 
     شرکت کوشا مدرن سپنتا با توجه به تجهیزات کامل، شامل دستگاه تست شیرالات تا سایز "10 و دستگاه Lapping و همچنین سابقه درخشان این شرکت در زمینه تولید و تعمیرات شیرهای کنترلی، سوزنی و ایمنی در سال جاری شیرهای ایمنی و اطمینان مربوط به مناطق 2، 5 و 10 را به طور کامل تعمیر و درحضور بازرسان این مناطق تست و تحویل نموده است.
     با توجه به میزان خرابی بالا و احتمال عمل نکردن شیرها در تاسیسات معمولا از 2 تا 4 شیر به صورت موازی استفاده می شود. از دیگر معایب شیرهای اطمینان می توان به تغییر خواص فنر در اثر عواملی چون تغییرات دما و خستگی اشاره کرد.
     با توجه به نقش حساس شیرهای ایمنی و اطمینان در خطوط انتقال گاز، تعدادی از این شیرها که قطعات اصلی آن مانند seat و نازل در اثر خوردگی از بین رفته و غیر قابل استفاده بودند، با قطعات تولیدی این شرکت جایگزین گردیدند. در تعدادی از این شیرها به علت آسیب دیدگی بیش از حد قطعات و عدم امکان اندازه برداری، قطعه جدید پس از طراحی، در این شرکت تولید و جایگزین و پس از آن در حضور کارفرما تست و تایید گردید.
    لازم به ذکر است برای اولین بار تعمیر و تست شیرهای Main و Pilot در سایز "8 ×"6  مربوط به ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند در اردیبهشت ماه 1394 در این شرکت با موفقیت انجام گردید.