معرفی شرکت

 
 کوشا مدرن سپنتا
 
   شرکت کوشا مدرن سپنتا همزمان با پیشرفت علم و تکنولوژی و در راستای خودکفایی کشور در زمینه نفت و گاز، از سال 1387 فعالیت خود را در زمینه طراحی، تولید و تعمیرات انواع شیرهای کنترلی آغاز نمود.
   با توجه به گسترش صنعت و نیاز ارگان های خصوصی و دولتی در زمینه نفت و گاز مدیران شرکت را بر آن داشت با برنامه ریزی اصولی و خط مشی مناسب و شناسایی نیازمندی های کشور در این عرصه و تولید مبنی بر دانش و تجربه از تمامی فرصتهای موجود در جهت کسب اهداف شرکت استفاده نماید.